DNSE Detail Stock HBH

UPCOM: CTCP Habeco - Hải Phòng

Sản xuất bia

logo

HBH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

92.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.96 tỷ

Doanh thu

262 tỷ

14.64%

122.36

0

0.46

0%

1.23%

0.84%

4.04%

9.33%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

66.69%

CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng

14.06%

Khác

19.25%

Tin tức & Sự kiện