Tin tức & sự kiện

09/01/2023

HBS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/01/2023

HBS: Thay đổi nhân sự

23/12/2022

Cơ cấu cổ đông lớn HBS xáo trộn

Trong khi 2 cổ đông lớn rời đi thì Phó Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty.

22/12/2022

HBS: Nguyễn Thị Hải không còn là cổ đông lớn

22/12/2022

HBS: Lê Đình Dương - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 5,000,000 CP

15/12/2022

HBS: Lê Thị Thanh Nhàn không còn là cổ đông lớn

15/12/2022

HBS: Nguyễn Anh Đức - Ủy viên HĐQT - đã mua 5,800,000 CP

07/12/2022

HBS: Thay đổi nhân sự

24/11/2022

HBS: Lê Đình Dương - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5,000,000 CP

17/11/2022

HBS: Bổ nhiệm Bà Trần Mỹ Linh là người được ủy quyền công bố thông tin thay thế cho Ông Nguyễn Viết Bình

17/11/2022

HBS: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Phạm Hồng Vương

16/11/2022

HBS: Nguyễn Anh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 5,800,000 CP

02/11/2022

HBS: Ông Nguyễn Viết Bình là người được ủy quyền công bố thông tin

02/11/2022

HBS: Điều lệ sửa đổi của công ty HBS

31/10/2022

HBS: Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Giảng làm Chủ tịch HĐQT 0 Ông Lê Đình Dương làm Phó Chủ tịch HĐQT

31/10/2022

HBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/10/2022

HBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

31/10/2022

HBS: CBTT nhận được đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Vương

28/10/2022

HBS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

HBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông