Tin tức & sự kiện

15/08/2022

HCD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2022

HCD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

HCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Ánh Nguyệt

21/07/2022

HCD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

20/07/2022

HCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Ánh Nguyệt

18/07/2022

HCD: Sau Chủ tịch, đến lượt Phó Tổng gom 1.5 triệu cp trên sàn

Trong bối cảnh thị giá giảm sâu, ông Vũ Trọng Huân - Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) đã mua 1.5 triệu từ ngày 04-07/07.

15/07/2022

HCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Trọng Huân

27/06/2022

HCD: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh TP.HCM

23/06/2022

HCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Trọng Huân

13/06/2022

HCD: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hổ Chí Minh

13/06/2022

Chủ tịch HCD trở thành cổ đông lớn

Sau thời gian giao dịch từ 18/05-10/06, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) - ông Phùng Chí Công đã mua khớp lệnh thành công 2 triệu cp, trở thành cổ đông lớn của Công ty.

11/06/2022

HCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phùng Chí Công

09/06/2022

HCD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

31/05/2022

HCD: Bà Phạm Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Hữu Quyên

30/05/2022

HCD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/05/2022

HCD: Thông báo Quy chế quản trị nội bộ

30/05/2022

HCD: Thông báo Quy chế hoạt động của HĐQT

30/05/2022

HCD: Thông báo Quy chế hoạt động của BKS

30/05/2022

HCD: Điều lệ công ty

12/05/2022

Cổ phiếu rớt giá mạnh, Chủ tịch HCD muốn trở thành cổ đông lớn

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) sẽ trở thành cổ đông lớn của Công ty sau khi mua thành công 2 triệu cp HCD.