DNSE Detail Stock HD2

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

HD2

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

163 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.03 tỷ

Doanh thu

40.90 tỷ

0.08%

3.20

0

0.75

0%

0.03%

0.01%

2.83%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

51%

Văn Phụng Hà

13.02%

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trấn Giang

10.73%

Lê Quang Huy

5%

Khác

20.25%

Tin tức & Sự kiện