Tin tức & sự kiện

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

07/11/2022

HD6: Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

25/10/2022

HD6: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

HD6: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

HD6: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

16/08/2022

HD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

HD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở công ty: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

05/08/2022

HD6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2022

HD6: Điều lệ công ty cổ phần

01/08/2022

HD6: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

01/08/2022

HD6: Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị

01/08/2022

HD6: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty

01/08/2022

HD6: Bà Phạm Ngọc Quỳnh là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho Bà Nguyễn Thị Thu Hiên

01/08/2022

HD6: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

HD6: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

HD6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

HD6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

HD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

HD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông