Tin tức & sự kiện

06/09/2022

HD6: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

16/08/2022

HD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

HD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở công ty: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

05/08/2022

HD6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/07/2022

HD6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

HD6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

HD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

HD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

26/04/2022

HD6: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của công ty mẹ

19/04/2022

HD6: Báo cáo thường niên 2021

07/02/2022

HD6: Thay đổi người công bố thông tin

27/01/2022

HD6: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021 (công ty mẹ và hợp nhất)

14/01/2022

HD6: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở chính, địa chỉ: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

30/12/2021

HD6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/12/2021

SHS lướt sóng cổ phiếu HD6, lãi gần 1.6 tỷ đồng

Chỉ sau hơn 1 tháng ngồi ghế cổ đông lớn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội (UPCoM: HD6), CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã có động thái thoái vốn, ước lãi gần 1.6 tỷ đồng.

27/12/2021

HD6: CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội không còn là cổ đông lớn

27/12/2021

HD6: CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội không còn là cổ đông lớn