Tin tức & sự kiện

12/12/2022

HD8: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/12/2022

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD8 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 - số 02 và 03 – TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 05/12/2022 (người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/11/2022

HD8: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/11/2022

HD8: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

10/11/2022

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

HD8: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 điều chỉnh của Công ty HUD8 theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính

31/10/2022

HD8: Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng) năm 2021 điều chỉnh của Công ty HUD8 theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính

25/10/2022

HD8: Công bố Quyết định của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

12/10/2022

HD8: Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

12/10/2022

HD8: Lê Quang Phong - Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

08/09/2022

HD8: Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng - đăng ký bán 400,000 CP

08/09/2022

HD8: Lê Quang Phong - Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 566,000 CP

02/08/2022

HD8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

HD8: Bà Phan Thị Minh Hương được bầu giữ chức Trưởng BKS nhiệm ký 2022 - 2027

24/06/2022

HD8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

HD8: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và Giám Đốc Công ty

25/05/2022

HD8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

HD8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2022

HD8: Báo cáo thường niên 2021