DNSE Detail Stock HDA

HNX: CTCP Hãng sơn Đông Á

Sản xuất sơn và chất kết dính

logo

HDA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

108 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-12.07 tỷ

Doanh thu

221 tỷ

15.72%

-437.50

0

0.39

0%

-4.43%

-3.27%

33.21%

19.58%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Như Ngọc

11.79%

Mai Anh Tám

8.35%

Nguyễn Văn Sơn

4.5%

Trần Thị Thu Hiền

4.04%

Khác

71.32%

Tin tức & Sự kiện