Tin tức & sự kiện

02/10/2023

HDP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

14/09/2023

HDP: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên HĐQT - đã mua 16,016 CP

05/09/2023

Giao dịch bổ sung - 473,000 CP

11/08/2023

HDP: Quyết định về việc thu hồi tiền nộp vào ngân sách nhà nước

08/08/2023

HDP: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

24/07/2023

HDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDP của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

10/05/2023

HDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

HDP chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 16%

CTCP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar, UPCoM: HDP) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/05/2023.

05/05/2023

HDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2023

HDP: Thay đổi nhân sự

27/04/2023

HDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 HDP - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 17 tỷ đồng.

17/04/2023

HDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2023

HDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

HDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2023

HDP: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

HDP: Báo cáo tài chính năm 2022

24/02/2023

HDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

HDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị