DNSE Detail Stock HEM

UPCOM: CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội

Sản xuất máy móc cơ khí

logo

HEM

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

0 tỷ

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện