Tin tức & sự kiện

27/09/2022

HGW: Thay đổi nhân sự

27/09/2022

HGW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

HGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

HGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

HGW: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

18/07/2022

HGW: Thông báo về ngày ký hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022

08/07/2022

HGW: Thay đổi nhân sự

08/07/2022

HGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/06/2022

HGW: Quyết định ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2022)

29/06/2022

HGW: Nghị quyết về việc vay vốn và uỷ quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang

21/06/2022

HGW: Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

10/06/2022

HGW: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tại Thành phố Cần Thơ

09/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2022);
+ Thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/06/2022 đến ngày 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ Phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Số 263 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

06/06/2022

HGW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/05/2022

HGW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/05/2022

HGW: Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/05/2022

HGW: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 131 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,31% (01 cổ phiếu được nhận 131 đồng, số tiền thực nhận sẽ được làm tròn hàng đơn vị)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu từ ngày 30/05/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng nhận cổ phần (sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) và giấy CMND hoặc thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2022

HGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

HGW: Quyết định ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang