Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HGW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 22,86 tỷ đồng.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HGW - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 6,56 tỷ đồng.

28/09/2023

HGW: Thay đổi nhân sự

28/08/2023

HGW: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2023

28/08/2023

HGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/08/2023

HGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

HGW: Huỳnh Trung Tín - Ủy viên HĐQT - đã mua 10,000 CP

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HGW - Lợi nhuận Quý 2 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 16,92 tỷ đồng.

28/07/2023

HGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

HGW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

HGW: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

14/07/2023

HGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

04/07/2023

HGW: Huỳnh Trung Tín - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

31/05/2023

HGW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 98 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,98% (01 cổ phiếu được nhận 98 đồng)
          - Thời gian thực hiện: từ ngày 15/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế hoạch CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Địa chỉ: số 263, Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ), bắt đầu từ ngày 15/06/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng nhận cổ phần (sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) và giấy CMND hoặc thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.

26/05/2023

HGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2023

HGW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền

08/05/2023

HGW: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 HGW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,46 tỷ đồng tăng 109,84% so với cùng kỳ.

05/05/2023

HGW: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)