DNSE Detail Stock HID
HID

Halcom Việt Nam

HOSE: CTCP Halcom Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/03/2024

Tổng quan

CTCP Halcom Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

Đầu tư và Tư vấn phát triển Hạ tầng – Đô thị - Xoá đói giảm nghèo
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Halcom Việt Nam

Giá hiện tại

-214

0

0

-

1.88

-

0

0.57%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quang Huân

Website

CTCP Halcom Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

Đầu tư và Tư vấn phát triển Hạ tầng – Đô thị - Xoá đói giảm nghèo

Lịch sử phát triển:

- Được thành lập năm 2001.

- Năm 2004: đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra - TL).

- Ngày 02/07/2007 đổi tên thành CTCP Phát triển Hạ tầng Thăng Long với vốn điều lệ là 7 tỷ đồng.

- Ngày 07/10/2013, Công ty chính thức đổi tên thành CTCP Đầu Tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) với 2 ngành nghề kinh doanh là Tư vấn và Đầu tư.

- Tháng 08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

- Ngày 22/06/2016: được niêm yết trên HOSE.

- Ngày 11/07/2016: ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá tham chiếu 11,000 VNĐ.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 316.06 tỷ đồng.

- Tháng 06/2018: Tăng vốn điều lệ lên 325.54 tỷ đồng.

- Tháng 10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 570.54 tỷ đồng.

- Tháng 12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 587.65 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của HID mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 50.46% công ty.