DNSE Detail Stock HIO
HIO

Helio Energy

UPCOM: CTCP Helio Energy

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Helio Energy hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Helio Energy

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Lan

Tổng giám đốc

Phan Thành Đạt

CTCP Helio Energy hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của HIO mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)


Ban giám đốc

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của HIO mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)