DNSE Detail Stock HKT

HNX: CTCP Đầu tư Ego Việt Nam

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

HKT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

42.33 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.78 tỷ

Doanh thu

255 tỷ

3.06%

127.79

0

0.43

0%

1.11%

0.55%

-0.00%

22.96%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thọ Nam

18.96%

Nguyễn Đình Thảo

14.2%

Đỗ Văn Mạnh

14.19%

Đỗ Mạnh Cường

13.11%

Khác

39.54%

Tin tức & Sự kiện