DNSE Detail Stock HLC

HNX: CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Khai thác than

logo

HLC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

338 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

99.61 tỷ

Doanh thu

3,145 tỷ

4.08%

3,919.44

0

0.30

-32.57%

23.82%

4.96%

11.46%

177.83%

30%

6.67%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

74.21%

Khác

25.79%

Tin tức & Sự kiện