Tin tức & sự kiện

04/01/2023

HLG: Phạm Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 844,997 CP

04/01/2023

HLG: Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,813,997 CP

04/01/2023

HLG: Phạm Thúy An - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,137,500 CP

04/01/2023

HLG: Phạm Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 831,500 CP

31/10/2022

HLG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/10/2022

HLG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

12/08/2022

HLG: Hủy ngày đăng ký cuối cùng - mã HLG

10/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLG của CTCP Tập đoàn Hoàng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội

04/08/2022

HLG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

HLG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01/08/2022

HLG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

HLG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

HLG: Thông báo: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông

22/07/2022

HLG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HLG: Lê Thị Ngọc Duyên - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 600 CP

20/07/2022

HLG: Lê Thị Ngọc Điền - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 1,220 CP

20/07/2022

HLG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Được

20/07/2022

HLG: Nguyễn Thị Trúc - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đã bán 2,550 CP

18/07/2022

HLG: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đã bán 32,000 CP