Tin tức & sự kiện

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

12/08/2022

HLG: Hủy ngày đăng ký cuối cùng - mã HLG

10/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLG của CTCP Tập đoàn Hoàng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội

04/08/2022

HLG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

HLG: Thông báo: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông

22/07/2022

HLG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

HLG: Lê Thị Ngọc Duyên - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 600 CP

21/07/2022

HLG: Lê Thị Ngọc Điền - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 1,220 CP

20/07/2022

HLG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Được

20/07/2022

HLG: Nguyễn Thị Trúc - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đã bán 2,550 CP

18/07/2022

HLG: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đã bán 32,000 CP

14/07/2022

HLG: Đặng Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT - đã bán 55,180 CP

13/07/2022

HLG: Nguyễn Thị Trúc - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đăng ký bán 2,550 CP

13/07/2022

HLG: Lê Thị Ngọc Duyên - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 600 CP

13/07/2022

HLG: Lê Thị Ngọc Điền - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 1,220 CP

06/07/2022

HLG: Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 32,000 CP

06/07/2022

HLG: Đặng Hoàng Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 55,180 CP

06/06/2022

HLG: Ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC năm 2022

13/05/2022

HLG: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

HLG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022