Tin tức & sự kiện

31/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/10

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu GND, MML, HPM, HEC, LTC, CKG, CAP, HLS, EVF

13/10/2023

HLS: Vũ Ngọc Hiếu - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 100,000 CP

09/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/10

06/10/2023

HLS: Vũ Ngọc Hiếu - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

18/08/2023

BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 419,600 CP

31/07/2023

Giao dịch bổ sung - 1,540,491 CP

31/07/2023

HLS: Ngày 15/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

25/07/2023

BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 419,600 CP

22/07/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,540,491 CP

21/07/2023

HLS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,540,491 cổ phiếu

18/07/2023

HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2023

HLS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

11/07/2023

HLS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/07/2023

HLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/06/2023

HLS: Điều lệ Công ty

27/06/2023

HLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2023

HLS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

01/06/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLS của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 11/08/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.năm 2022
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:16 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phần. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là 110x16/100=17,6. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 17 cổ phiếu và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

01/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLS của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 11/08/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.năm 2022
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:16 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phần. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là 110x16/100=17,6. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 17 cổ phiếu và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.