DNSE Detail Stock HLY
HLY

HLY

UPCOM: CTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

CTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất kinh doanh gốm xây dựng bằng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác
- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất VLXD...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HLY

Giá hiện tại

-4,611

0

0

-

0.31

-

0

1.56%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

21/12/2022

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

HLY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

HLY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLY của Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 18/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng – Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

23/05/2022

HLY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Tuấn

Tổng giám đốc

Website

CTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất kinh doanh gốm xây dựng bằng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác
- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất VLXD...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Viglacera Hạ Long I tiền thân là Xí nghiệp Gạch Yên Hưng được thành lập từ những năm 1960 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Sành sứ Việt Nam
- Ngày 03/12/2003, Bộ Xây dựng có Quyết định số 1643/QĐ-BXD chuyển Xí nghiệp Gạch Yên Hưng thuộc CTy Gốm xây dựng Hạ Long chuyển thành CTCP Hạ Long I – Viglacera
- Ngày 19/04/2021 ngày hủy niêm yết trên HNX .
- Ngày 28/04/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 17,000 đ/CP.
- Ngày 12/05/2021 từ CTCP Viglacera Hạ Long I thành CTCP Gốm Xây dựng Yên Hưng.

Thành viên Hội đồng quản trị

17.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HLY dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.3 năm)


Ban giám đốc

19.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HLY dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 46.19% công ty.