DNSE Detail Stock HLY

UPCOM: CTCP Gốm xây dựng Yên Hưng

Sản xuất gạch

logo

HLY

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-14.21 tỷ

Doanh thu

10.67 tỷ

0.33%

-14,215.31

0

0.84

0%

144.27%

-36.05%

-44.20%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Viglacera - CTCP

26%

Nguyễn Minh Tuấn

10.34%

Đinh Quang Huy

7.51%

Nguyễn Đức Bằng

7.33%

Khác

48.82%

Tin tức & Sự kiện