DNSE Detail Stock HNP
HNP

HANEL PLASTICS

UPCOM: CTCP Hanel Xốp nhựa

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Hanel Xốp nhựa hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất các sản phẩm từ plastic, xốp EPS cho công nghiệp và dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm nhựa ép phun cho công nghệ và dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm nhựa bằng công nghệ chân không
- Dịch vụ vận tải hàng hóa
- Sản xuất các thếit bị phân phối điện, phân phối nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HANEL PLASTICS

EPS

1,279

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

1,000

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

2.67%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

29/08/2022

HNP: Ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

30/07/2022

HNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/03/2022

HNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Hanel, số 2, Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

01/03/2022

HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

HNP: Báo cáo thường niên 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đình Vinh

Tổng giám đốc

CTCP Hanel Xốp nhựa hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất các sản phẩm từ plastic, xốp EPS cho công nghiệp và dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm nhựa ép phun cho công nghệ và dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm nhựa bằng công nghệ chân không
- Dịch vụ vận tải hàng hóa
- Sản xuất các thếit bị phân phối điện, phân phối nước...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Hanel Xốp Nhựa được thành lập vào ngày 09/12/1994
- Ngày 20/12/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 20.000đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HNP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)


Ban giám đốc

17.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HNP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 56.28% công ty.