DNSE Detail Stock HOT

UPCOM: CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An

Khách sạn và dịch vụ lưu trú

logo

HOT

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

HOT

0.00%

04/03/2024

Năm ảm đạm của sàn HoSE: Thưa thớt đến, ồ ạt đi

HOT

0.00%

PVP

-0.36%

+12

31/12/2023

Năm ảm đạm của sàn HoSE: Thưa thớt đến, ồ ạt đi

Doanh nghiệp bị hủy niêm yết cổ phiếu và lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

HOT

0.00%

BLF

0.00%

+6

29/11/2023

Doanh nghiệp bị hủy niêm yết cổ phiếu và lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

HOT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

HOT

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền 1500 đồng/CP

HOT

0.00%

09/11/2023

HOT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

HOT

0.00%

15/08/2023

HOT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

HOT

0.00%

15/08/2023

Nhiều công ty du lịch, khách sạn 'hồi sinh' nhờ lượng khách tăng trở lại

HOT

0.00%

SGH

0.00%

+2

02/08/2023

Nhiều công ty du lịch, khách sạn 'hồi sinh' nhờ lượng khách tăng trở lại

HOT: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

HOT

0.00%

21/07/2023

HOT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

HOT

0.00%

20/07/2023

HOT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

HOT

0.00%

20/07/2023

HOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HOT

0.00%

20/07/2023

HOT: Thay đổi người có liên quan của người nội bộ

HOT

0.00%

03/07/2023

HOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HOT

0.00%

16/06/2023

HOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HOT

0.00%

15/06/2023

HOT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

HOT

+11.76%

16/05/2023

HOT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HOT

+11.76%

16/05/2023

Giao dịch lần đầu - 8,000,000 CP

HOT

12/05/2023

Giao dịch trở lại UPCoM

HOT

12/05/2023