Tin tức & sự kiện

02/02/2023

HRT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

HRT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/01/2023

'Chuyến tàu mùa xuân' nối dài sự phát triển của du lịch Hải Phòng

* Hào hứng với sự tươi mới Anh Nguyễn Ngọc Đức là người Hải Phòng hiện đang học tập tại Hà Nội. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải Phòng cho biết, Sở khi Sở Du lịch công bố bản đồ Foodtour và bản đồ check in Hải Phòng, đơn vị đã phối hợp hợp với Sở để phát cho hành khách tìm hiểu về các địa điểm ăn uống, các địa điểm tham quan. Thời điểm hiện tại, thành phố có 3 dự án khách sạn 5 sao đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2023.

31/10/2022

HRT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/10/2022

HRT: Ông Nguyễn Hồng Linh tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty từ 10/10/2022

16/09/2022

HRT: Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

22/08/2022

HRT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HRT: Bà Phùng Thị Lý Hà thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

05/08/2022

HRT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

HRT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 2/2022

01/08/2022

HRT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/05/2022

HRT: Về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/05/2022

HRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

HRT: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lợi nhậu và cổ tức năm 2022

01/05/2022

HRT: Giải trình chênh lệch kết quản hoạt động SXKD của Công ty Q1/2022 so với Q1/2021

01/05/2022

HRT: Giải trình chênh lệch kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý 1/2022 so với quý 1/2021

01/05/2022

HRT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

HRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRT của CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.