Tin tức & sự kiện

16/09/2022

HSL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

16/09/2022

Giao dịch bổ sung - 3,216,364 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


31/08/2022

HSL: Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/08/2022

HSL: Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29/08/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và năm 2021

25/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,216,364 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

24/08/2022

HSL: Quyết định thay đổi niêm yết

17/08/2022

HSL: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 5)

12/08/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

28/07/2022

HSL: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

28/07/2022

HSL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/07/2022

IR AWARDS 2022: CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE: HSL)

CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSE: HSL) có tiền thân là Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La được thành lập vào năm 2015. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông sản và thức ăn chăn nuôi.

26/07/2022

HSL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (mã CK: HSL) như sau:

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (mã CK: HSL) như sau:

20/07/2022

HSL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu

13/07/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2020. 2021 bằng cổ phiếu

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.