Tin tức & sự kiện

10/01/2023

HSV: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

10/01/2023

HSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2022

HSV: Đinh Thị Lan - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin; Thư ký công ty - đã bán 10,500 CP

21/12/2022

Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP

12/12/2022

HSV: Đinh Thị Lan - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin; Thư ký công ty - đăng ký bán 10,500 CP

02/11/2022

HSV: Bổ nhiệm Bà Hoàng Lệ Nga giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Đinh Thị Mai

25/10/2022

HSV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

Giao dịch bổ sung - 749,994 CP

20/10/2022

HSV: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

18/10/2022

Giao dịch bổ sung - 299,001 CP

17/10/2022

HSV: Ngày 21/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

07/10/2022

HSV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/10/2022

HSV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/10/2022

HSV: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 749,994 cổ phiếu

05/10/2022

HSV: TB ngày điều chỉnh room theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký - HSV

05/10/2022

HSV: Thông báo ngày điều chỉnh room theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký - HSV

21/09/2022

HSV: HSV - CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/09/2022

HSV: HSV- CBTT Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức thay thế cho Báo cáo số 24/2022/CV-HSV ngày 08/09/2022

14/09/2022

HSV: HSV- Công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức thay thế cho Báo cáo số 24/2022/CV-HSV ngày 08/09/2022

14/09/2022

HSV: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành