Tin tức & sự kiện

21/09/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 630,900 CP

20/09/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

25/08/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 630,900 CP

19/08/2022

HTT: Kiểm toán từ chối đưa ý kiến 4 năm liên tiếp

Trong BCTC soát xét bán niên 2022, CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) đã bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến. Đáng nói, đây là năm thứ 4 liên tiếp HTT phải "nhận án" từ kiểm toán. Hiện, Công ty đã có giải trình cụ thể cho sự việc này.

19/08/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 990,000 CP

17/08/2022

HTT: Giải trình chênh lệch trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022

17/08/2022

HTT: Giải trình ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

16/08/2022

HTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

HTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,800,000 CP

20/07/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 851,430 CP

15/07/2022

Chủ tịch HTT muốn mua 1.8 triệu cp, nâng sở hữu lên hơn 20%

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) đăng ký mua 1.8 triệu cp HHT trong thời gian từ 15/07-10/08/2022.

14/07/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,800,000 CP

14/07/2022

HTT: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

13/07/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 207,770 CP

15/06/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,500,000 CP

14/06/2022

HTT: Báo cáo thường niên 2021

14/06/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

03/06/2022

Chủ tịch HTT đăng ký mua thêm 2.5 triệu cp

Ông Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) vừa đăng ký mua 2.5 triệu cp HTT trong thời gian từ 06-30/06/2022.

03/06/2022

HTT: Đào Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,500,000 CP