DNSE Detail Stock HU6
HU6

HUD6.,JSC

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

03/02/2023

CẬP NHẬT

03/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng phát triển khu dân cư khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng, khu thể thao, kho bãi, nhà xưởng
- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
- Xây dựng, cải tạo nhà và nâng cấp nhà
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HUD6.,JSC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

300

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

06/01/2023

HU6: Thay đổi nhân sự

05/01/2023

HU6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

03/01/2023

HU6: Danh sách ứng viên và sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

15/12/2022

HU6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/12/2022

HU6: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

02/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 04/01/2023
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội)
          - Thời gian họp: Dự kiến Thứ tư - ngày 04/01/2023

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Huy Hạnh

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng phát triển khu dân cư khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng, khu thể thao, kho bãi, nhà xưởng
- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
- Xây dựng, cải tạo nhà và nâng cấp nhà

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CTCP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị, được thành lập năm 2007, là đơn vị thành viên của TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị
- Ngày 04/11/2015: cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu lên UPCoM với mã chứng khoán HU6
- Ngày 19/11/2015: Ngày giao dịch lần đầu của HU6 trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 11,500 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của HU6 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của HU6 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 51.00% công ty.