DNSE Detail Stock HUB

HOSE: CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

HUB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

481 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

66.49 tỷ

Doanh thu

347 tỷ

4.17%

2,528.18

0

0.56

-19.40%

12.23%

7.29%

22.72%

12.02%

55%

8.82%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

37.19%

Công đoàn CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế

4.75%

Nguyễn Thị Phương Hoa

3.39%

Lê Quý Định

2.53%

Khác

52.14%

Tin tức & Sự kiện