DNSE Detail Stock HVT

HNX: CTCP Hóa chất Việt Trì

Sản xuất hóa chất cơ bản

logo

HVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,000 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

43.61 tỷ

Doanh thu

1,251 tỷ

8.83%

3,968.65

0

0.52

-29.93%

10.09%

6.15%

16.47%

47.55%

25%

5.88%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

68.5%

Lê Xuân Lương

7.57%

Phạm Ngọc Phú

2.35%

Văn Đình Hoan

1.05%

Khác

20.53%

Tin tức & Sự kiện