DNSE Detail Stock HWS

UPCOM: CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

HWS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,459 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

131 tỷ

Doanh thu

652 tỷ

8.26%

1,504.22

0

0.14

-20.37%

12.78%

6.35%

44.88%

66.20%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế

70.19%

Lê Quang Minh

35.79%

CTCP Nhựa Đồng Nai

11.55%

Dương Quý Dương

10.53%

Khác

-28.06%

Tin tức & Sự kiện