Tin tức & sự kiện

13/12/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

18/11/2022

IBN: Ngày 14/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty cổ phần In báo Nghệ An

18/07/2022

IBN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

IBN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2022

IBN: Báo cáo thường niên 2021

05/05/2022

IBN: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

IBN: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

IBN: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

IBN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/10/2021

IBN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

04/10/2021

IBN: Công bố thông tin về việc di dời lịch họp đại hội đồng cổ đông lần đầu

04/10/2021

IBN: Công bố thông tin về việc di dời lịch họp ĐHĐCĐ lần đầu

15/09/2021

IBN: Công bố thông tin về việc mời họp đại hội đồng cổ đông

15/09/2021

IBN: Công bố thông tin về việc mời họp ĐHĐCĐ

13/08/2021

IBN: Công bố thông tin về quyết định triệu tập họp đại hội đồng cổ đông lần đầu số 17/2021/QĐ-IBN

13/08/2021

IBN: CBTT về QĐ triệu tập họp ĐHĐCĐ lần đầu số 17/2021/QĐ-IBN

17/05/2021

Giao dịch lần đầu - 1,776,800 CP

11/05/2021

IBN chính thức “chào sàn” UPCoM vào ngày 17/05

Ngày 10/05, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu IBN của Công ty In báo Nghệ An (IBN).

10/05/2021

IBN: Ngày 17/05/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (IBN)

10/05/2021

IBN: Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (IBN)