DNSE Detail Stock ICF

UPCOM: CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

ICF

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

ICF

0.00%

15/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

ICF

0.00%

05/04/2024

Tháng 3/2024, UPCoM - Index tăng 1,04%, giá trị giao dịch giảm 16,75%

ICF

-1.56%

H11

0.00%

+6

03/04/2024

Tháng 3/2024, UPCoM - Index tăng 1,04%, giá trị giao dịch giảm 16,75%

Cổ phiếu tăng trần liên tục, doanh nghiệp nói không biết vì sao

ICF

-26.58%

VRC

-6.99%

+1

16/03/2024

Cổ phiếu tăng trần liên tục, doanh nghiệp nói không biết vì sao

Công ty CP Đầu tư thương mại thuỷ sản: Cổ phiếu tăng vượt bậc trong khi doanh thu liên tục sụt giảm

ICF

-26.58%

PVD

-4.73%

15/03/2024

Công ty CP Đầu tư thương mại thuỷ sản: Cổ phiếu tăng vượt bậc trong khi doanh thu liên tục sụt giảm

Một công ty thủy sản đã lỗ lũy kế hơn 88 tỷ đồng, còn "vỏn vẹn" vài chục triệu tiền mặt nhưng cổ phiếu đã tăng 160% kể từ đầu tháng 3

ICF

+16.18%

15/03/2024

Một công ty thủy sản đã lỗ lũy kế hơn 88 tỷ đồng, còn "vỏn vẹn" vài chục triệu tiền mặt nhưng cổ phiếu đã tăng 160% kể từ đầu tháng 3

Một cổ phiếu thuỷ sản tăng hơn 250% sau 10 phiên, công ty nói không biết nguyên nhân

ICF

-14.12%

PVD

+4.94%

13/03/2024

Một cổ phiếu thuỷ sản tăng hơn 250% sau 10 phiên, công ty nói không biết nguyên nhân

Sóng cổ phiếu có 'câu chuyện đại hội đồng cổ đông'

ICF

+13.85%

VRC

+6.64%

+2

12/03/2024

Sóng cổ phiếu có 'câu chuyện đại hội đồng cổ đông'

Ngành thuỷ sản phát tín hiệu lạc quan, một cổ phiếu bốc đầu tăng 124% với lượng giao dịch đột biến gấp 10 lần

ICF

+14.04%

ANV

+1.30%

+1

10/03/2024

Ngành thuỷ sản phát tín hiệu lạc quan, một cổ phiếu bốc đầu tăng 124% với lượng giao dịch đột biến gấp 10 lần

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc trước thềm họp ĐHĐCĐ, một mã bứt phá 92% sau một tuần

ICF

+14.04%

VRC

+6.89%

+3

09/03/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc trước thềm họp ĐHĐCĐ, một mã bứt phá 92% sau một tuần

Dòng tiền chuyển hướng qua cổ phiếu vừa và nhỏ, VN-Index tiếp tục tiến bước

ICF

+9.68%

VN30F2403

+36

01/03/2024

Dòng tiền chuyển hướng qua cổ phiếu vừa và nhỏ, VN-Index tiếp tục tiến bước

Chứng khoán giao dịch èo uột trong phiên đáo hạn phái sinh

ICF

0.00%

VN30F2312

+39

21/12/2023

Chứng khoán giao dịch èo uột trong phiên đáo hạn phái sinh

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

ICF

-1.69%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

ICF

-1.69%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

ICF

-1.69%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

ICF

-1.69%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

ICF

-1.69%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền 1400 đồng/CP

ICF

-6.25%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

ICF

-6.25%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

ICF

-6.25%

09/11/2023