DNSE Detail Stock ICG

HNX: CTCP Xây dựng Sông Hồng

Xây dựng công trình khác

logo

ICG

Tin tức

ICG: Báo cáo tài chính quý 1/2024 (công ty mẹ)

ICG

0.00%

03/05/2024

Có 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HNX

ICG

0.00%

HNX

+10

09/04/2024

Có 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HNX

152 cổ phiếu bị cắt margin quý II, hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết

ICG

0.00%

DPC

0.00%

+27

08/04/2024

152 cổ phiếu bị cắt margin quý II, hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết

Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

ICG

0.00%

DPC

0.00%

+12

08/04/2024

Gần 70 cổ phiếu trên HNX bị cắt margin

HNX công bố 69 mã chứng khoán bị cắt margin

ICG

0.00%

DPC

0.00%

+13

07/04/2024

HNX công bố 69 mã chứng khoán bị cắt margin

ICG: Báo cáo tài chính năm 2023

ICG

0.00%

29/03/2024

ICG: Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)

ICG

0.00%

28/03/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

ICG

0.00%

04/03/2024

ICG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ICG

-1.25%

29/02/2024

ICG: Báo cáo tài chính quý 4/2023 (công ty mẹ)

ICG

-1.27%

02/02/2024

ICG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

ICG

0.00%

31/01/2024

ICG: Báo cáo tài chính quý 4/2023

ICG

+5.26%

30/01/2024

Lộ diện cổ đông mới nắm 49% vốn Tổng công ty Sông Hồng

ICG

0.00%

SHG

0.00%

08/01/2024

Lộ diện cổ đông mới nắm 49% vốn Tổng công ty Sông Hồng

Lộ diện đại gia bất động sản tung gần 140 tỷ thâu tóm 49% vốn TCT Sông Hồng từ Bộ Xây dựng, cao gấp 3 lần giá thị trường

ICG

0.00%

SHG

0.00%

08/01/2024

Lộ diện đại gia bất động sản tung gần 140 tỷ thâu tóm 49% vốn TCT Sông Hồng từ Bộ Xây dựng, cao gấp 3 lần giá thị trường

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

ICG

-1.18%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2023

ICG

-1.18%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

ICG

-1.18%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 500 đồng/CP

ICG

-1.18%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

ICG

-1.18%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

ICG

-1.18%

09/11/2023