DNSE Detail Stock ICI

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

ICI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

30.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.33 tỷ

Doanh thu

78.41 tỷ

0.16%

82.60

0

-0.39

0%

0.66%

0.19%

4.62%

0%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

36%

CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An

8.6%

Trần Gia Hưng

2.55%

Đinh Văn Viện

1.88%

Khác

50.97%

Tin tức & Sự kiện