Tin tức & sự kiện

21/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 6,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Địa chỉ: số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 17/01/2023 và xuất trình CMND/CCCD.đợt 2 năm 2022

18/12/2022

Tuần 19-23/12: Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Trong tuần từ 19 - 23/12/2022, có 21 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, cao nhất là 100%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 10,000 đồng.

30/11/2022

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/11/2022

Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sắp chia cổ tức tỷ lệ 60%

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12.

28/11/2022

ICN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

23/11/2022

ICN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/11/2022

ICN: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 4/11/2022)

15/11/2022

ICN: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

07/11/2022

Công ty con Idico nâng kế hoạch lợi nhuận 2022 gấp 6 lần, chia cổ tức tỷ lệ 250%

Ngày 04/11, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng như nâng kế hoạch kinh doanh 2022, phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức,...

07/11/2022

ICN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

04/11/2022

ICN: Biên bản họp và nghị quyết của DHCD bất thường về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu - Bầu bổ sung Ông Vũ Anh Tuấn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT

17/10/2022

ICN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/09/2022

ICN: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 31/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2022

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/09/2022

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/09/2022

ICN: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc của ông Đoàn Đắc Hiếu

16/09/2022

ICN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

16/09/2022

ICN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

ICN: Nghị quyết Hội đồng quản trị