Tin tức & sự kiện

23/08/2023

Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) tiếp tục trả cổ tức 20% bằng tiền, IDICO nhận về hơn 20 tỷ đồng

23/08/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kể từ ngày 26/09/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dânnăm 2023

23/08/2023

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2023

ICN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

14/08/2023

ICN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

ICN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

Giao dịch bổ sung - 8,399,975 CP

20/07/2023

ICN: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện

20/07/2023

ICN: Ngày 26/07/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

19/07/2023

ICN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/07/2023

ICN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,399,975 CP

14/07/2023

ICN: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 8,399,975 cổ phiếu

06/07/2023

ICN: Quyết định Hội đồng quản trị về việc đổi tên văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

06/07/2023

ICN: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

06/07/2023

ICN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/07/2023

ICN: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

03/07/2023

ICN: Quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

23/06/2023

ICN: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

23/06/2023

ICN: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành