DNSE Detail Stock IDJ
IDJ

Đầu tư IDJ Việt Nam

HNX: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư tài chính
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng
- Dịch vụ định giá tài sản
- Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Tư vấn đầu tư
- Dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
- Thương mại điện tử...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đầu tư IDJ Việt Nam

Giá hiện tại

671

0

0

-

2.49

-

0

0.63%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Trọng Quân

Website

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư tài chính
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng
- Dịch vụ định giá tài sản
- Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Tư vấn đầu tư
- Dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
- Thương mại điện tử...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 15/03/2007: IDJ Financial được thành lập với số vốn điều lệ là 149.6 tỷ đồng.

- Ngày 05/06/2010: IDJ Financial tăng vốn điều lệ lên 326 tỷ đồng.

- Ngày 13/09/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX với mã chứng khoán IDJ.

- Ngày 19/06/2015: Đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.

- Ngày 15/03/2021: Tăng vốn điều lệ lên 652 tỷ đồng.

- Ngày 15/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 668.3 tỷ đồng.

- Ngày 23/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 735.1 tỷ đồng.

- Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,470.26 tỷ đồng.

- Tháng 07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,661.38 tỷ đồng.

- Tháng 08/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,734.9 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của IDJ dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

3.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của IDJ có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 29.81% công ty.