Tin tức & sự kiện

19/09/2022

IFS: Thay đổi nhân sự

23/08/2022

IFS: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

18/08/2022

IFS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 190 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 190 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng tại Hồ Chí Minh của Công ty; địa chỉ: Tầng 16, Viettel Complex – Tháp B, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, Tp.HCM, Việt Nam từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 8:30 đến 11:00, chiều từ 13:30 đến 16:00) bắt đầu từ ngày 09/09/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Các giấy tờ cần thiết khi nhận cổ tức: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của cổ đông (bản gốc). Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu là cá nhân được người sở hữu cổ phiếu ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền về việc nhận cổ tức có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi người sở hữu cổ phiếu cư trú (hoặc giấy ủy quyền có công chứng) kèm theo bản copy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/07/2022

IFS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2022

IFS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

IFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

IFS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

IFS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/04/2022

IFS: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

IFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

IFS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

IFS: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

IFS: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

IFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2022

IFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 21/04/2022 (thứ năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, P. Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong năm 2021;
          - Nội dung họp: 5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
8. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2022 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

23/02/2022

IFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

IFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/01/2022

IFS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh