Tin tức & sự kiện

31/01/2023

IHK: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

IHK: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

IHK: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

23/09/2022

PAC cùng 3 công ty khác bị xử phạt về thuế

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC), CTCP MHC (HOSE: MHC), CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) và CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm của Cục thuế địa phương đối với các công ty này.

22/09/2022

IHK: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

21/06/2022

IHK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

IHK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 10/06/2022 - 20/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần In hàng không, địa chỉ số 16, phố Hoàng Minh Đạo, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau.

27/04/2022

IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

IHK: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

IHK: Báo cáo tài chính năm 2021

24/01/2022

IHK: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

IHK: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần In Hàng Không vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/12/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

24/11/2021

IHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/11/2021

IHK: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

07/09/2021

IHK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

30/06/2021

IHK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

25/06/2021

IHK: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/06/2021

IHK: Thông báo mời họp và công bố thông tin tài liệu họp đại hội đồng cổ đông