DNSE Detail Stock ILC
ILC

INLACO - HP

UPCOM: CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên
- Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của INLACO - HP

Giá hiện tại

2,582

0

0

-

-0.31

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên
- Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài...

Lịch sử phát triển:

- CTy Hợp tác lao động với nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ/TCCB ngày 02/02/1991 và được thành lập lại năm 1993
- Quyết định số 77/1999/QĐ-BGTVT ngày 07/01/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT đã chuyển CTy thành CTCP
- Ngày 28/05/2014, Hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 10/08/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 1,500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

27.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của ILC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 27.3 năm)


Ban giám đốc

20.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của ILC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 30.80% công ty.