DNSE Detail Stock IME

UPCOM: CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

IME

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

508 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.99 tỷ

Doanh thu

171 tỷ

1.65%

1,941.54

0

0

0%

22.45%

8.91%

14.29%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco

26%

Nguyễn Thị Huệ

23.58%

Vũ Thị Hoa

7.87%

Nguyễn Thành Trung

5.12%

Khác

37.43%

Tin tức & Sự kiện