DNSE Detail Stock IN4
IN4

In4

UPCOM: CTCP In Số 4

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

CTCP In Số 4 hoạt động trong lĩnh vực:

In các loại sản phẩm: Sách báo, xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại, biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của In4

Giá hiện tại

1,487

0

0

-

0

-

1,500

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

CTCP In Số 4 hoạt động trong lĩnh vực:

In các loại sản phẩm: Sách báo, xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại, biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ...

Lịch sử phát triển:

- CTCP In số 4 tiền thân là xí nghiệp Quốc doanh in số 4 thành lập năm 1979
- Năm 1992, đổi thành Xí nghiệp in số 4
- Tháng 04/2005 CT tiến hành CPH và đổi tên thành CTCP In số 4.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của IN4 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

41.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của IN4 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 41.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 68.71% công ty.