Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 INC - Lợi nhuận tăng 3,12% trong năm 2022.

19/01/2023

INC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

INC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

INC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

INC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

INC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ong Kian Soon

10/11/2022

INC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Ong Kian Soon

20/10/2022

INC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INC của CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO, địa chỉ: Số 100, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM kể từ ngày 15/9/2022 như sau:
* Nhận tiền mặt: Mang theo CMND hoặc CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
*Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. CTCP Tư Vấn Đầu Tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (Phí chuyển tiền do Cổ đông chịu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/08/2022

INC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

INC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/08/2022

INC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

30/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO (HNX: INC).

10/08/2022

INC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

25/07/2022

INC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

INC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

INC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 9%

CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO (HNX: INC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt 6.88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 730 triệu đồng, lần lượt tăng 7% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

INC: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 2022

26/04/2022

INC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

INC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022