Tin tức & sự kiện

31/01/2023

INN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/01/2023

INN: Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC cho Công ty

27/12/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 22,600 CP

24/11/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đăng ký mua 50,000 CP

09/11/2022

INN: Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng - đã bán 200,000 CP

09/11/2022

INN: Nguyễn Linh Chi - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đã mua 200,000 CP

02/11/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

26/10/2022

INN: Nguyễn Linh Chi - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đăng ký mua 300,000 CP

12/10/2022

INN: Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng - đăng ký bán 358,280 CP

16/08/2022

INN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

INN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 83,800 CP

02/08/2022

INN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

14/07/2022

INN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đăng ký mua 200,000 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

INN: QĐ của cơ quan thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bao bì và In nông nghiệp