Tin tức & sự kiện

16/08/2022

INN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

INN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 83,800 CP

27/07/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

15/07/2022

INN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đăng ký mua 200,000 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

INN: QĐ của cơ quan thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bao bì và In nông nghiệp

07/06/2022

INN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

INN: Lê Duy Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

17/05/2022

Không báo cáo giao dịch, INN bị xử phạt 70 triệu đồng 

Ngày 12/05/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN).

12/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 31/05/2022. Khi đến mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/04/2022

INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 25,000 CP

28/04/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

INN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

INN: Lê Duy Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

25/04/2022

INN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/04/2022

INN: INN-CBTT du kien ngay chot DS de tra co tuc nam 2021 bang tien

22/04/2022

INN: Công bố thông tin dự kiến ngày chốt danh sách để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền