Tin tức & sự kiện

19/01/2023

IPA tắt tham vọng tại khu đô thị xanh Anvie Hà My

IPA từng “vẽ” về một khu đô thị nghỉ dưỡng độc đáo nhất miền Trung, thế nhưng tham vọng này đã bị dập tắt khi UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

16/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1

Tin doanh nghiệp TDM -  CTCP Nước Thủ Dầu Một  - Ngày 06/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2023. HCD -  CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD  - Bà Phạm Thị Hương, Thành viên HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu HCD, tỷ lệ 1,58% từ ngày 06/1 đến 13/1 theo phương thức khớp lệnh.

13/01/2023

IPA: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

03/01/2023

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

IPA: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 3,209,280 CP

02/11/2022

IPA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

02/11/2022

IPA: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

23/09/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

IPA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoại tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

05/09/2022

IPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

IPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoàng Hà

22/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoàng Hà

19/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoàng Hà

17/08/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Mai Hữu Đạt

03/08/2022

Giao dịch bổ sung - 35,639,279 CP

02/08/2022

IPA: Báo cáo tài chính quý 2/2022