Tin tức & sự kiện

23/09/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

IPA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoại tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

05/09/2022

IPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

IPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoàng Hà

22/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoàng Hà

19/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoàng Hà

17/08/2022

IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Mai Hữu Đạt

03/08/2022

Giao dịch bổ sung - 35,639,279 CP

27/07/2022

IPA: Ngày 03/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 35,639,279 cổ phiếu niêm yết bổ sung

22/07/2022

IPA: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 35,639,279 cổ phiếu

22/07/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo ký hợp đồng Dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2022

IPA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/07/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

12/07/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu

08/07/2022

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Cần Thơ

06/07/2022

IPA: Thay đổi nhân sự