DNSE Detail Stock IRC

UPCOM: CTCP Cao su Công nghiệp

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

IRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

138 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.94 tỷ

Doanh thu

31.29 tỷ

0.90%

682.34

0

0

0%

6.69%

6.45%

-11.53%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai

65.85%

Vũ Kim Liên

7.65%

CTCP Tập đoàn CAPELLA

7.5%

CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

7.5%

Khác

11.50%

Tin tức & Sự kiện