Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 ISH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 21,63 tỷ đồng, giảm 22,08% so với cùng kỳ.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 ISH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 34,72 tỷ đồng, giảm 25,9% so với cùng kỳ.

15/09/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2023. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2023

ISH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2023

ISH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2023

ISH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

14/08/2023

ISH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

ISH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

15/07/2023

Cập nhật DN công bố BCTC quý 2/2023: Một công ty nhiệt điện báo lãi 6 tháng gấp 8 lần cùng kỳ, công ty nước lãi gấp đôi

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 ISH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 24,32 tỷ đồng, giảm 6,24% so với cùng kỳ.

14/07/2023

ISH giảm nhẹ lợi nhuận quý 2

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UPCoM: ISH) công bố BCTC quý 2/2023, với doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ.

14/07/2023

ISH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

03/07/2023

ISH: Ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023

24/04/2023

ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 ISH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 12,42 tỷ đồng tăng 0,39% so với cùng kỳ.

21/04/2023

ISH: Thay đổi nhân sự

19/04/2023

ISH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

28/03/2023

ISH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

ISH: Báo cáo thường niên 2022

17/03/2023

BCTC 2022 ISH - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 18,29% so với cùng kỳ, đạt 113 tỷ đồng.