Tin tức & sự kiện

02/02/2023

IST: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 IST - Lợi nhuận tăng 19,68% trong năm 2022.

20/10/2022

IST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/08/2022

IST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

IST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

IST: Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

IST: Thông báo việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

IST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục tại văn phòng làm việc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, địa chỉ: số 7/20, đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

IST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/07/2022

IST chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 19%

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (UPCoM: IST) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07/2022.

06/05/2022

IST: Ông Đỗ Thanh Tùng bổ nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty từ 29/04/2022

06/05/2022

IST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

IST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

IST: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

IST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (Thời gian chính thức sẽ được thông báo trên Thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, số 7/20, đường ĐT 743, Kp.Bình Đáng, P.Bình Hòa, Tp.Thuận An, Bình Dương.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp)

31/03/2022

IST: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

IST: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

IST: Báo cáo quản trị công ty năm 2021