DNSE Detail Stock ITS

UPCOM: CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Khai thác than

logo

ITS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

103 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.41 tỷ

Doanh thu

1,574 tỷ

2.04%

128.98

0

0.64

-83.32%

1.26%

0.19%

4.84%

450.28%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ Xây dựng Hải Âu

34.01%

Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn

22.85%

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

17.14%

Khác

26.00%

Tin tức & Sự kiện