Tin tức & sự kiện

26/08/2022

JVC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

04/08/2022

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

20/07/2022

JVC: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

18/07/2022

JVC: Báo cáo thường niên năm 2021

11/07/2022

JVC lên kế hoạch có lãi trong năm 2022, dừng phát hành 20 triệu cp riêng lẻ

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) đề ra kế hoạch có lãi trong năm 2022, theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố.

08/07/2022

JVC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/07/2022

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

06/07/2022

JVC: Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu

06/07/2022

JVC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

04/07/2022

Tăng lỗ gấp 4 lần hậu kiểm toán, JVC giải trình ra sao?

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) mới đây đã có văn bản giải trình về việc chênh lệch khá lớn ở nhiều khoản mục giữa BCTC hợp nhất 2021 tự lập và kiểm toán.

30/06/2022

JVC: Giải trình BCTC kiểm toán năm 2021

29/06/2022

JVC: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát

24/06/2022

JVC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/06/2022

Cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát và đưa vào diện cảnh báo

Ngày 14/06/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ban hành đồng thời 2 quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát của cổ phiếu CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) và đưa cổ phiếu công ty này vào diện cảnh báo.

15/06/2022

JVC: Thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

15/06/2022

JVC: Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát

15/06/2022

JVC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

15/06/2022

JVC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

15/06/2022

JVC: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát

14/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật như sau: