Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 JVC - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

31/01/2023

JVC: Giải trình biến động LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/01/2023

JVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

JVC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Vũ Hoàng Việt

05/12/2022

JVC: Thông báo xử lý vi phạm đối với cổ phiếu JVC trên SGDCK TP.HCM

29/11/2022

JVC: Giải trình KQKD bán niên năm 2022

31/10/2022

JVC: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

31/10/2022

JVC: Giải trình KQKD hợp nhất và KQKD riêng quý 02/2022

31/10/2022

JVC: BCTC quý 2 năm 2022

31/10/2022

JVC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

27/09/2022

Doanh nghiệp niêm yết đồng loạt hoãn hoặc hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường không mấy thuận lợi, một số doanh nghiệp đã tiến hành thay đổi kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn hoặc tạm hoãn để chờ thời điểm thị trường thuận lợi hơn. Đáng chú ý, nhiều kế hoạch phát hành bị hủy bỏ.

26/08/2022

JVC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

03/08/2022

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

01/08/2022

JVC: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Vũ Hoàng Việt

01/08/2022

JVC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/08/2022

JVC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay ông Vũ Hoàng Việt từ 29/07/2022

01/08/2022

JVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

JVC: Giải trình biến động LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

JVC: BCTC quý 1 năm 2022

01/08/2022

JVC: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2022