DNSE Detail Stock JVC

HOSE: CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư y tế

logo

JVC

Tin tức

Chứng khoán đóng cửa trong trạng thái 'xanh vỏ'

JVC

-4.26%

MBB

+4.03%

+23

7 ngày trước

Chứng khoán đóng cửa trong trạng thái 'xanh vỏ'

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 16/7: Nhóm dược phẩm bất ngờ tăng tốc

JVC

0.00%

TCB

0.00%

+8

7 ngày trước

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 16/7: Nhóm dược phẩm bất ngờ tăng tốc

79 cổ phiếu bị HOSE cắt margin trong quý III

JVC

-0.28%

X20

0.00%

+26

20 ngày trước

79 cổ phiếu bị HOSE cắt margin trong quý III

Cởi mở, tiêu chí nhận biết một doanh nghiệp tốt

JVC

+0.84%

MWG

+0.47%

+2

21/06/2024

Cởi mở, tiêu chí nhận biết một doanh nghiệp tốt

JVC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

JVC

-2.16%

14/06/2024

JVC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

JVC

-2.16%

14/06/2024

JVC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

JVC

+1.32%

06/06/2024

JVC: Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự

JVC

+1.32%

05/06/2024

Một thập kỷ sau nghi án rút ruột, Y tế Việt Nhật (JVC) muốn làm bất động sản và cự tuyệt với mảng đất nghĩa trang

JVC

0.00%

25/05/2024

Một thập kỷ sau nghi án rút ruột, Y tế Việt Nhật (JVC) muốn làm bất động sản và cự tuyệt với mảng đất nghĩa trang

JVC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

JVC

0.00%

24/05/2024

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

JVC

0.00%

24/05/2024

JVC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

JVC

0.00%

24/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

JVC

0.00%

15/05/2024

JVC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

JVC

0.00%

15/05/2024

JVC: CBTT bổ nhiệm Phó TGĐ điều hành

JVC

+0.31%

02/05/2024

JVC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

JVC

-2.79%

23/04/2024

Cổ phiếu VNE và HU1 vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4

JVC

0.00%

VNE

0.00%

+1

19/04/2024

Cổ phiếu VNE và HU1 vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4

JVC: Công bố Báo cáo thường niên 2023

JVC

-0.62%

19/04/2024

JVC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

JVC

-0.93%

17/04/2024

JVC: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

JVC

0.00%

15/04/2024