DNSE Detail Stock KCE
KCE

KPCECO

UPCOM: CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí
- Vận tải hàng hóa đường bộ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của KPCECO

Giá hiện tại

1,939

0

0

-

0.04

-

500

0.07%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

16/01/2023

KCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/9/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

10/08/2022

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận ký kết hợp đồng giao dịch với bên có liên quan

09/08/2022

KCE: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch liên quan

09/08/2022

KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2022

KCE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Duy Cửu

Tổng giám đốc

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí
- Vận tải hàng hóa đường bộ...

Lịch sử phát triển:

CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thành lập ngày 27/02/2008.

Thành viên Hội đồng quản trị

15.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của KCE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 15.0 năm)


Ban giám đốc

23.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của KCE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 23.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 57.00% công ty.