DNSE Detail Stock KCE
KCE

Bê tông Khánh Hòa

UPCOM: CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí
- Vận tải hàng hóa đường bộ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Bê tông Khánh Hòa

Giá hiện tại

385

0

0

-

0.04

-

300

0.01%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

08/09/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

07/09/2023

KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận giao dịch với bên liên quan (CTCP Bê tông Ly tâm An Giang)

30/07/2023

KCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tấn Lực

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí
- Vận tải hàng hóa đường bộ...

Lịch sử phát triển:

CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thành lập ngày 27/02/2008.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của KCE mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của KCE mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 57.00% công ty.