DNSE Detail Stock KDC

HOSE: CTCP Tập đoàn KIDO

Nước chấm, dầu ăn và gia vị

logo

KDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

16,374 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

472 tỷ

Doanh thu

8,405 tỷ

22.19%

1,627.65

0

0.14

0%

4.38%

2.51%

17.93%

38.15%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Lệ Nguyên

11.84%

Công ty TNHH Một Thành Viên PPK

7.93%

Công ty TNHH Đầu tư KIDO

6.4%

Star Pacifica Pte Ltd

6.4%

Khác

67.43%

Tin tức & Sự kiện