DNSE Detail Stock KHA

OTC: CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Bất động sản dân cư

logo

KHA

Tin tức

Bất ngờ những thương vụ đình đám qua tay đại gia Nguyễn Cao Trí

KHA

0.00%

SGB

-6.50%

08/08/2023

Bất ngờ những thương vụ đình đám qua tay đại gia Nguyễn Cao Trí

Công ty đại gia Nguyễn Cao Trí làm thành viên HĐQT hủy lưu ký chứng khoán

KHA

0.00%

08/07/2023

Công ty đại gia Nguyễn Cao Trí làm thành viên HĐQT hủy lưu ký chứng khoán

Doanh nghiệp nơi đại gia Nguyễn Cao Trí làm thành viên HĐQT rời sàn chứng khoán

KHA

0.00%

07/07/2023

Doanh nghiệp nơi đại gia Nguyễn Cao Trí làm thành viên HĐQT rời sàn chứng khoán

Những mảnh ghép đa sắc làm nên chân dung đại gia Nguyễn Cao Trí

KHA

0.00%

SGB

+0.75%

05/07/2023

Những mảnh ghép đa sắc làm nên chân dung đại gia Nguyễn Cao Trí

Hủy niêm yết cổ phiếu

KHA

+5.81%

25/05/2023

KHA: Ngày 15/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

KHA

+4.40%

24/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

KHA

0.00%

22/05/2023

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

KHA

-1.02%

16/05/2023

KHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

KHA

0.00%

11/05/2023

KHA: Báo cáo tài chính quý 1/2023

KHA

0.00%

04/05/2023

KHA: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

KHA

0.00%

04/05/2023

KHA: Nghị quyết HĐQT

KHA

-3.00%

27/04/2023

KHA: Báo cáo thường niên 2022

KHA

21/04/2023

KHA: Báo cáo tài chính năm 2022

KHA

04/04/2023

KHA: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

KHA

03/04/2023

KHA: Giải trình liên quan đến biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm kiểm toán

KHA

03/04/2023

KHA: Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng/giảm trên 5% trước và sau khi được kiểm toán

KHA

03/04/2023

KHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

KHA

24/02/2023

KHA: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

KHA

01/02/2023

KHA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

KHA

01/02/2023