Tin tức & sự kiện

11/01/2023

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/01/2023

KHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/12/2022 đến 31/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo Luật chứng khoán hiện hành và sẽ hủy niêm yến trên sàn UPCOM.
          - Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

17/11/2022

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/11/2022

KHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

11/11/2022

KHA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/11/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

08/09/2022

KHA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/09/2022

KHA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

KHA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

03/08/2022

KHA: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

03/08/2022

KHA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

KHA: Ký hợp đồng kiểm toán

04/07/2022

KHA: Bầu bà Ngô Thị Liên Kiều giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Bà Mai Minh Phương đảm nhận chức danh Trưởng BKS

27/06/2022

KHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Văn phòng Công ty Số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp.HCM (Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2021, mức cổ tức năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
+ Trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;
+ Và các nội dung khác.

12/05/2022

KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022