DNSE Detail Stock KIP

UPCOM: CTCP K.I.P Việt Nam

Linh kiện và thiết bị điện

logo

KIP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

108 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.50 tỷ

Doanh thu

387 tỷ

2.01%

663.35

0

0.43

0%

3.55%

2.27%

13.18%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hoa Cương

41.59%

Công ty TNHH Công nghệ cao Grantex Việt Nam

20.41%

Nguyễn Vân Chi

16.6%

Phùng Đệ

1.02%

Khác

20.38%

Tin tức & Sự kiện